Accommodation / Ubytovanie

 

Accommodation is available at the Grand Matej hotel.

Click here for more information about the hotel.

If you are interesedin accommodation please contact peter.slovak@tajpn.com

 

Ubytovanie je dostupné v hoteli Grand Matej.

V prípade, že o ubytovanie máte záujem kontaktujte peter.slovak@tajpan.com